Uzdot jautājumu
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu
+371 29807045
Fizioterapijas kabinets VALE - Rehabilitācija Rīgā un Daugavpilī
Fizioterapijas kabinets VALE - Rehabilitācija Rīgā un Daugavpilī
Fizioterapijas kabinets VALE - Rehabilitācija Rīgā un Daugavpilī

Tehniskā ortopēdija

Jaunībā medicīnai vajadzētu palīdzēt dabai, vecumā – pretdarboties

Tehniskā ortopēdija iekļauj sevī ortozēšanu un protezēšanu.

Ortezēšana kļuva par rehabilitācijas procesa neatņemamu daļu cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām spējām, kas cieš no ortopēdiskām un neiroloģiskām saslimšanām. Ir iespējams pielietot gan rūpnieciski ražotās ortozes, gan izgatavotās pēc pacienta individuāliem mēriem.

Ortozes – ortopēdiskais izstrādājums, kas pilnīgi vai daļēji aizvieto zaudētās ķermeņa un balsta-kustību aparāta funkcijas, nodrošina stabilizāciju un/vai imobilizāciju, aizsardzību un atslodzi, stāvokļa un funkciju korekciju.

Ortopēdisko izstrādājumu izmantošana ļauj ievērojami uzlabot kustību funkcijas un nodrošina iespēju patstāvīgi pārvietoties, veikt sadzīves un profesionālo darbību. Ļoti svarīga arī ir ortožu loma sekundāro deformāciju profilaksē. Ortozes rada pozitīvu ietekmi, nodrošinot funkcionāli izdevīgus  nosacījumus novājinātiem muskuļiem, kā arī bojāto kaulu-locītavu aparāta segmentu atjaunošanu.

Ortopēdiskus izstrādājumus nozīmē ārstējošais ārsts vai tehniskais ortopēds, ņemot vērā pacienta klīniskās īpatnības, funkcionālo aktivitāti, vecumu un vispārējo stāvokļi. Ortozes konstrukciju noteic tehniskais ortopēds konsultācijas laikā, pie tam to nosaka esošā patoloģija, pacienta svars un ortozēšanas uzdevums.

Augšējo un apakšējo ekstremitāšu protezēšana

Cilvēkam, kas pārcieta ekstremitātes amputāciju, dzīvē notiek lielas izmaiņas. Aktivitātes, kas agrāk likās pilnīgi dabiskas, prasa lielo piepūli un jaunās prasmes. Tehniskā ortopēda uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem saglābāt vai atjaunot pārvietošanas brīvību ar pareizi izgatavoto protēžu palīdzību, ievērojot pacienta individuālās vajadzības un aktivitātes līmeni.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī pacientu informēšanas atbalstam: rehabilitācija pēc amputācijas, sagatavošanās protezēšanai, likumdošanas īpatnības un cilvēku, kam ir nepieciešama ekstremitāšu protezēšana, tiesības.

Speciālisti, kas piedāvā doto pakalpojumu

Kopīgot: