Напишите нам
Отправить
Задать вопрос
+371 29807045
Кабинет физиотерапии VALE - Реабилитация в Риге и Даугавпилсе
Кабинет физиотерапии VALE - Реабилитация в Риге и Даугавпилсе
Кабинет физиотерапии VALE - Реабилитация в Риге и Даугавпилсе

Взнос пациента

Доплата пациента - это взнос, который пациент оплачивает при получении оплачиваемых государством медицинских услуг. Большая часть расходов покрывается из государственного бюджета.

При получении оплачиваемых государством медицинских услуг, размер взносов пациентов определяется Постановлением Кабинета Министров №. 555 «Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība».

spēkā ar 01.07.2020

Услуга Заметки Доплата, EUR
Взнос пациента - посещение врача
1. Консультация реабилитолога В отпуске 4.00

 

КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ ВЗНОСА ПАЦИЕНТА:

 • bērni;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 • personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus MK noteikumu Nr. 555 minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 • personas, kurām veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus MK noteikumu Nr. 555 1. un 7. pielikuma 2. punktā minētajā kārtībā;
 • personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • personas, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs atbilstoši MK noteikumu Nr. 555 3. pielikuma 2.1.26. apakšpunktam, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 • I grupas invalīdi;
 • II grupas invalīdi;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • patvēruma meklētāji;
 • personas nāves gadījumā;
 • pacienta iemaksu kopsumma par kalendāra gadā saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 570,00 euro. Izziņu par to, ka persona kalendāra gada laikā ir saņēmusi veselības aprūpes pakalpojumus un veikusi pacienta iemaksu (tai skaitā apdrošinātāja vai citas personas segto) 570,00 euro apmērā, izsniedz dienesta teritoriālā nodaļa atbilstoši personas uzrādītajiem maksājuma dokumentiem.
Поделиться: